O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina Fakulteta hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 15. 7. 2021. u 14:56
Uređeno: 15. 7. 2021. u 14:57
Admin
Novi kolegij "Risk Society"...

Od zimskog semestra akademske godine 2021./2022. na FHS-u počinje izvođenje kolegija Risk Society (Društvo rizika). Kolegij zajedno pokreću Katholische Universität Eichstätt-Ingolstad i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija jedan od najznačajnijih suvremenih europskih sociologa prof. dr. sc. Joost van Loon koji je ujedno i dekan Fakulteta povijesti i društvenih znanosti na Sveučilištu Eichstätt-Ingolstad. Suradnik na kolegiju je dr. sc. Ivan Perkov s Fakulteta hrvatskih studija. Kolegij će se u cijelosti izvoditi online, na engleskome jeziku, putem platforme Zoom.

Suvremeno je društvo bogato rizicima i neizvjesnošću, a unutar sociologije se dulje od tri desetljeća razvija disciplina sociologije rizika. Najvažniji teoretičar sociologije rizika je Ulrich Beck, ujedno i začetnik teorije. Njegova je knjiga Društvo Rizika objavljena 1986. u Njemačkoj, a njezinoj je popularnosti značajno doprinijela činjenica da se tada dogodila jedna od najvećih katastrofa u povijesti (Černobil) što je podiglo globalnu svijest o rizicima proizvedenima ljudskim djelovanjem. Nešto više od desetljeća kasnije U. Beck u suradnji s nositeljem kolegija J. van Loonom i Barbarom Adam objavljuje i knjigu The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory.

U posljednja tri desetljeća rizici su postali još prisutniji, raznovrsniji i rašireniji, a pandemija u kojoj živimo posljednje dvije godine dodatno je osvijestila potrebu za sociološkim promišljanjem rizika suvremenog doba. Kolegij je sastavljen od 15 tematskih cjelina kroz koje će se studenti upoznati s osnovama sociologije rizika i razvojem društvene misli o rizicima, ali i s najsuvremenijim temama kojima se disciplina bavi. Kolegij će započeti razmatranjem fenomena rizika upravo u kontekstu aktualne pandemije. U sljedeća dva predavanja dr. sc. Ivan Perkov i dr. sc. Erik Brezovec će hrvatskim i njemačkim studentima približiti temu rizika na konkretnim primjerima u hrvatskom društvu koje su istraživali u sklopu izrade svojih disertacija. Perkov će predavati o rizicima povezanima sa sustavom gospodarenja otpadom, a Brezovec o rizicima ovisnosti i ovisnostima o riziku na primjeru konzumacije alkohola. U nastavku semestra slijede predavanja o nastanku pojma rizika, prisutnosti nesigurnosti u post-metafizičkoj eri, kulturi straha i apokaliptičnoj kulturi. Studenti će usvojiti i napredna znanja o teoriji refleksivne modernosti, funkcionalizmu i kulturnoj teoriji, teoriji akter-mreža i teoriji umijeća vladanja (governmentalnosti). U raspravama na kolegiju govorit će se i utjecaju medija u suvremenom društvu, logistici percepcije, tokovima rizika i neuropolitici.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic