Pedagogija mladosti
Šifra: 227722
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Car
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pravilno interpretirati osnovne pojmove iz područja pedagogije mladosti.
Kritički analizirati najvažnije biološke, psihološke i socijalne odrednice mladih.
Problematizirati mlade unutar različitih socijalnih konteksta (obitelj, škola, slobodno vrijeme).
Poznavati osnove pedagoškoga rada s mladima.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Poznavati čovjekov razvoj s njegovim temeljnim značajkama, posebnostima, zaštitnim i rizičnim čimbenicima te okolišnim utjecajima i sukladno tomu znati ciljano primijeniti odgojno-obrazovna znanja i umijeća radi poticanja pozitivnoga razvoja, samostalnosti, samopoštovanja, stvaralaštva, darovitosti, prevencije, intervencije i tretmana osoba s poteškoćama u ponašanju.
Tumačiti proces odgoja i obrazovanja kroz prizmu: odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije), upravljanja personalizacijom, socijalizacijom i inkulturacijom ljudskoga bića, djelovanja na zdravstvena, psihomotorička, spoznajna, moralna, čuvstvena, motivacijska i društvena područja osobe te prava i obveza djeteta, odgajanika, majke, oca, posvojitelja, udomitelja, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.
Kategorizirati i kritički prosuđivati različite izvore znanja iz područja odgojno-obrazovnih znanosti i temeljem toga poticati vještine organiziranja i planiranja te predlagati sadržaje u obiteljskom, institucijskom i slobodnovremenskom okviru.
Razviti vještinu refleksije i samorefleksije u okviru odgojno-obrazovnoga djelovanja djelotvorne usmene i pisane komunikacije s učenicima, roditeljima, kolegama učiteljima i stručnim suradnicima te predvidjeti, uočiti, utvrditi i riješiti konkretan pedagoški problem.
Protumačiti odgojno-obrazovni tijek kroz pedagogijske, zdravorazumske, naravne, moralne, etičke, bioetičke, pravne i psihologijske norme te na temelju toga opravdati važnost odgoja i obrazovanja za razvoj osoba, obitelji, naroda i društva u cjelini.
Stvoriti stručnjaka odgojno-obrazovne struke koji ispunjava pretpostavke za slobodno razvijanje i cjelovito formiranje sebe u akademskoga građanina uz njegovanje vrlina čovječnosti, istinoljubivosti, čestitosti, pravednosti, pravičnosti, ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, zajedništva, suradnje, solidarnosti, pomaganja, odgovornosti, brige za druge, međusobnoga poštovanja bez nesnošljivosti te usmjerenosti na aktivno povećanje dobrobiti pripadnika hrvatskoga društva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- definirati i klasificirati osnovne pojmove pedagogije mladosti
- objasniti društveno-povijesnu uvjetovanost mladosti
- objasniti razvojne značajke mladih
- preispitati oblike i uzroke ponašanja karakterističnih za razdoblje mladosti
- problematizirati obilježja odnosa mladih s najvažnijim socijalizacijskim agensima (obitelj, škola, vršnjaci, slobodno vrijeme, mediji)
- procijeniti mogućnosti i načine odgojnog djelovanja na tijek razvoja mladih

Opis sadržaja predmeta:
1. Pedagogija mladosti: predmet, sadržaj, osnovni pojmovi, metodologija istraživanja
2. Društveno-povijesna uvjetovanost mladosti
3. Tjelesni, spoznajni, društveni i osjećajni razvoj mladeži
4. Oblikovanje identiteta
5. Razvoj moralnih vrijednosti
6. Ponašanja i stajališta vezana uz zdravlje
7. Vršnjački odnosi mladih. Romantični odnosi mladih
8. Vrjednote i ponašanja mladih vezanih uz spolnost
9. Slobodno vrijeme mladih. Uloga medija u životima mladih
10. Poremećaji u ponašanju mladih. Ovisnosti
11. Mladi i formalno obrazovanje. Profesionalna orijentacija i izlazak na tržište rada
12. Mladi i odnosi s roditeljima
13. Pedagoški rad s mladima u školi i slobodnom vremenu
14. Mladi u širem socijalnom kontekstu. Mladi kao problem i mladi kao resurs
15. Nacionalni program za mlade
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Sandra Car:

    prema dogovoru e-mailom

     

    Lokacija: Zgrada knjižnice
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic