Jezično-stilske vježbe
Šifra: 130703
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo - Seminar

izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija studentima prenijeti teorijska i praktična znanja o hrvatskom standardnom jeziku s posebnim naglaskom na njegovu polifunkcionalnost i na njegovu uporabu u sredstvima javnoga priopćavanja. Jezik će se promatrati ponajprije s obzirom na njegovu funkcionalnu, socijalnu, individualnu i teritorijalnu raslojenost. Glavni dio kolegija činit će usvajanje pravopisne i jezične norme hrvatskoga standardnoga jezika koje će zatim studenti moći primijeniti u svom pismenom, ali i u usmenom izražavanju.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Stjepko Težak, Stjepan Babić; Gramatika hrvatskoga jezika - priručnik za osnovno jezično obrazovanje; Školska knjiga (2003), , , .
  2. , Badurina, Lada, Ivan Marković, Krešimir Mićanović; Hrvatski pravopis; Matica hrvatska (2008), , , .
  3. , Frančić, Anđela, Lana Hudeček, Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005), , , .
  4. , Hrvatski pravopis; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://pravopis.hr/ (2013), , , .
  5. , Hudeček, Lana, Milica Mihaljević; Jezik medija - publicistički funkcionalni stil; Hrvatska sveučilišna naklada (2009), , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo:

    Konzultacije ponedjeljkom, 11:00 - 12:00, soba 013.

    Lokacija: 013
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic