Hrvatski kulturni turizam
Šifra: 213951
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vanda Babić Galić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovama hrvatskoga povijesno-kulturnoga zemljopisno-kulturnoga nasljeđa.
Produbiti razumijevanje o pripadnosti Hrvatske srednjoeuropskomu i sredozemnomu kulturnomu prostoru.
Produbiti svijest o velikom bogatstvu hrvatskoga kulturnoga nasljeđa koje se može upoznati na putovanjima.
Povezati hrvatski iseljenički i turistički kulturni potencijal.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Podizati znanja, sposobnosti i razumijevanja ključnoga i funkcionalnoga odnosa između struktura i kretanja stanovništva i gospodarskih,
društvenih i zemljopisnih zakonitosti i procesa te iseljeničkoga gospodarskoga, financijskoga, akademskoga, demografskoga i svakoga drugoga bogatstva i ukupnoga razvoja Hrvatske.
Razviti sposobnost uočavanja, prepoznavanja, pojašnjavanja, provođenja i dokazivanja potrebe razmatranja stanovništva i iseljeništva u službi društvenoga i političkoga odlučivanja.
Pridonositi izgradnji osobnosti studenata, napose razvijajući vrijednosni sustav, jer bez definiranja hrvatskih identitetskih vrijednosti u okviru ukupne hrvatske populacije, ni u akademskim ni u općedruštvenim okvirima nije moguć napredak u razmatranju i usmjeravanju demografske i iseljeničke problematike.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Razviti sposobnost točnoga i preciznoga povezivanja kulturnih tragova u prostoru s povijesnim i društveno-političkim kontekstom u kojem su nastali.
2. Usvojiti činjenični pregled duhovnih i materijalnih proizvoda hrvatske kulture u razdobljima od prapovijesti do danas.
3. Proširiti znanje i produbiti razumijevanje sinteze domaćih kulturnih postignuća te na hrvatskom povijesnom tlu zatečenih stranih pojava kao i temelje njihova suodnosa sa sredozemnim i srednjoeuropskim kulturnim krugovima.
4. Razviti sposobnost kritičkoga promišljanja kulturnoga nasljeđa kao dragocjenoga turističkoga potencijala.
5. Produbiti interes za istraživanje hrvatskoga iseljeništva kao nezamjenjivoga elementa u turističkom razvoju Republike Hrvatske.
6. Upoznati se s osnovama europskih kulturnih politika i razviti sposobnost prepoznavanja optimalnih modela primjene tih politika u specifičnom zemljopisno-kulturnom prostoru.
7. Prepoznavati i razlikovati specifične značajke nacionalnih, regionalnih odnosno lokalnih modela razvoja kulturnoga turizma u Hrvatskoj.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje, obveze studenata, popis literature
2. Povijesni pregled razvoja turizma u Hrvatskoj (predavanje) / Prirodni i društveni turistički čimbenici u Hrvatskoj (predavanje)
3. Posebnosti zemljopisnoga položaja Hrvatske s posebnim osvrtom na priobalni pojas, planinske krajeve, brežuljkasta područja, ravničarske krajeve (predavanje)
4. Srednjovjekovni gradovi i utvrde hrvatskih plemićkih rodova
5. Putovima Frankopana (predavanje)
6. Putovima Zrinskih (predavanje)
7. Ostalo hrvatsko kulturno-spomeničko naslijeđe, s posebnim težištem na srednjovjekovlju i predrenesansnom razdoblju (predavanje)
8. Ostalo hrvatsko kulturno-spomeničko naslijeđe Hrvatske (renesansa, barok i rokoko) (predavanje)
9. Kulturno-spomeničko nasljeđe Hrvatske (klasicizam, romantizam, historicizam, secesija i kasniji procesi)
10. Kolokvij
11. Terenska nastava
12. Putovima hrvatske naivne umjetnosti (predavanje)
13. Hrvatski nacionalni parkovi i parkovi prirode
14. Kulturne manifestacije turističkoga značaja (predavanje) / izlaganje seminara
15. Predrok (usmeni)
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic