Hrvatsko brodovlje u novom vijeku
Šifra: 223531
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje svijeta svakodnevnice maloga čovjeka u hrvatskim zemljama tijekom XVIII. stoljeća okrenutih prema Jadranskom moru. Čovjek je ujedno i kultura koju on stvara: tako su i brodovi izraz cjelokupnoga tadašnjega obalnoga svijeta.
Dat će se pregled povijesti brodovlja od antike do kraja XVIII. stoljeća, s posebnim naglaskom na mediteranske te jadranske vrste brodova.
Studenti će se upoznati s više od 70 raznih naziva i vrsta brodova karakterističnih za jadransku plovidbu novoga vijeka.
Cilj je ujedno naučiti studente kako i gdje tražiti dokumente toga povijesnoga razdoblja te ih ujedno uvesti u suvremene digitalne tehnologije analize i kategorizacije takva golemoga obujma izvornih dokumenata.
Predstavit će se vrela iz talijanskih arhiva koji čuvaju podatke o hrvatskim brodovima, kapetanima, parunima, mornarima, Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća (RMC) 1.-3. sv. čijih 16.000 dokumenata stoje na raspolaganju studentima za obradu i analizu.

POPIS LITERATURE: sa studentima će se na nastavi dogovoriti opseg i izbor
Obvezna
Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. I, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1985.
Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. II, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1993.
Čolak, Nikola, Croatian Maritime Regesta. 18th century. Navigation in the Adriatic. Sources. Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. III, ur. Podhraški Čizmek, Zrinka, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 2017.
Brajković, Vladislav i Mardešić, Petar (uredili), Pomorska enciklopedija, vol. I-VIII, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1972, sub voce.
Čoralić, Lovorka (uredila), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb 2013.
Luetić, Josip, 1000 godina dubrovačkog brodarstva, Zagreb 1969.
Novak, Grga, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća II. Od 1409. godine do Drugog svjetskog rata, Split 2004.
Simović, Anton i Macan, Trpimir (uredili), Pomorski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1990.
Vidović, Radovan, Pomorski rječnik, Logos, Split 1984, sub voce.

Izborna
Brandl, Naida Mihal; Podhraški Čizmek, Zrinka, A New Study Project: From the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae - New Sources for Adriatic and Mediterranean Studies in the 18th Century, Zbornik Drage Roksandića, Agičić, Damir; Petrić, Hrvoje; Šimetin Šegvić, Filip (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2019, str. 487-495;
Costantini, Massimo, Porto navi e traffici a Venezia 1700-2000, Marsilio Editori, Venezia 2004;
Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento I, Studi Veneziani, XI/1969., str. 612-634;
Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento II, Studi Veneziani, XIV/1972., str. 331-348;
Čolak, Nikola, Pomorstvo zadarske komune od dolaska Hrvata na Jadran do pada Mletačke Republike, Pomorski zbornik II. sv, uredili G. Novak i V. Maštrović, Institut za historijske i ekonomske nauke, Zadar 1962. str. 1555-1595;
De Nicolo, Maria Lucia (uredila), Mediterraneo, Archeologia navale e storia marittima dallantichita al XX secolo, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2007, Citta di Cattolica 2008;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Sulle rotte dei relitti e dei linguaggi del mare, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2009, Citta di Cattolica 2009;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Tartane, n. 9 Rerum Maritimarum, Museo della Marineria Washinton Patrignani, Pesaro 2013;
De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Velieri, Circolo Nautico Cattolica, Cattolica 2013;
Kozličić, Mithad, Senjske uskočke brodice, Senjski zbornik, 19/1992., str. 57-68;
Kozličić, Mithad, Stoljetno slobodarstvo senjskih uskoka, Senjski zbornik, Vol. 10-11. No. 1 1984, str. 264-276.
Kozličić, Mithad, Hrvatsko brodovlje. Croatian Shipping. Le navi croate, trojezična monografija (hrvatski - engleski - talijanski), Književni krug - AGM, Split - Zagreb, 1993;
Maračić, Ljudevit, Kroničarski zapisi iz 18. stoljeća, Croatica Christiana Periodica, Vol. 24 No. 45, 2000, str 213-219;
Maštrović, Vjekoslav, Posljednji gusari na Jadranskom moru, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1983;
Mendeš, Nikša, Stari jedrenjaci (Brodarstvo i brodogradnja Rijeke i Hrvatskog primorja od 18. do 20. stoljeća), Katalog muzejskih zbirki III, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka 2006;
Milošević, Miloš (predgovor), Mercatores et nautae. Trgovci i pomorci Boke: katalog izložbe sa II. Dana bokeljske kulture u Istri, Povijesni muzej Istre, Pula 2004;
Novak, Grga i Maštrović, Vjekoslav (uredili), Pomorski zbornik I-II, Institut za historijske i ekonomske nauke, JAZU Zadar - Zagreb 1962;
Novak, Maja, Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom, Institut JAZU, Zadar 1965;
Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899;
Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936;
Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270;
Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412;
Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899;
Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936;
Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270;
Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412;
Trinchese, Stefano, Francesco Caccamo (uredili), Adriatico contemporaneo. Rotte e percezioni del mare comune tra Ottocento e Novecento, FrancoAngeli, Milano 2008;
Vekarić, Stjepan, Pelješki jedrenjaci, Mornarički glasnik, Split 1960;
Vrandečić, Josip, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: Mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Split 2013.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 17. 3. 2022. u 17:15
Administrator

Seminar iz talijanske povijesti i historiografije (Odsjek za talijanski jezik i književnost Nacionalnog i kapodistrijskog sveučilišta u Ateni – Laboratorij talijanske povijesti i historiografije) poziva Vas na seminar prof. Zrinke Podhraški Čizmek (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu) s temom:

Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća:
metodologija za analizu brodovlja
Regesti marittimi croati del Settecento:
metodologia per l'analisi di navigli

Seminar će se održati 24. ožujka 2022 u 18:00 sati na talijanskom jeziku a može ga se pratiti na poveznici

Meeting number: 2733 842 8677  
Password: sXJYmvXv236

Sažetak

Regesti marittimi croati (RMC) dio su većeg opusa Hrvatskoga diplomatičkog pomorskog zbornika / Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae sastoji se od ukupno oko 100.000 dokumenata koji mapiraju hrvatsku prisutnost na Jadranu i Mediteranu. Započeo ga je 1956. prof. Nikola Čolak u Zadru te nastavio tijekom narednih 40 godina istražujući po svim za Hrvatsku relevantnim arhivima Jadrana. Cilj je projekta sustavno objavljivanje primarnih izvora o pomorskoj povijesti hrvatskih zemalja u sveukupno oko 20 svezaka Hrvatskih pomorskih regesta / Regesti Marittimi Croati / Croatian Maritime Regesta.

Zrinka Podhraški Čizmek nastavlja posao prof. Čolaka, nastavljajući izdavanje serije regesta u kontekstu digitalne humanističke (Digital Humanities) radi boljeg i bržeg istraživanja i analize ključnih pojmova korisnih u različitim humanističkim disciplinama. Nakon upoznavanja s projektom i samim dokumentima, bit će prikazane tri moguće vrste analiza na izvorima zahvaljujući sustavu pretraživanja u PDF-u to jest na OCR materijalu.
 

Više informacija na poveznici: https://www.facebook.com/groups/labstoria/permalink/655321615704182/

Pozivnica u PDF formatu.
 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS