Objavljeno: 26. 2. 2024. u 15:09
Josip Papak

Poštovani kolegice i kolege,

molimo vas da umjesto kolegija koji se ne će izvoditi u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024., do petka 8. ožujka 2024. upišete druge izborne kolegije.

Kolegiji koji se ne će izvoditi u ljetnom semestru: 

Društveni mediji

Društveno odgovorno djelovanje

Ekonomika rada

Ekonomska sociologija

Geopolitika i nacionalna sigurnost

Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft

Glotodidaktika

Hrana i rano novovjekovlje

Hrvati i Karolinzi

Hrvati u Južnoj Americi

Hrvati u staroj dijaspori

Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku

Hrvatski jezik u XIX.  stoljeću

Hrvatski tisak u dijaspori

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku

Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje

Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću

Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj

Kultura, identitet i globalizacija

Logika i metodologija znanosti

Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika

Modeli analize varijance

Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine

Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine

Odnosi s medijima

Osnove grčkoga jezika II

Participativno novinarstvo

Pedagoška psihologija

Pedagoški menadžment suvremene škole

Politička komunikacija

Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918.

Postanje hrvatskoga jezika

Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj

Rad s grupama

Razvojna psihopatologija

Razvojne poteškoće djece i mladih

Sociologija javnoga zdravstva

Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske

Veliki režiseri europske kinematografije

Vrjednovanje i ocjenjivanje

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic