Objavljeno: 8. 1. 2024. u 13:32
Josip Papak

Poštovani kolegice i kolege završnih godina studija,

prema planu i programu studija u petom semestru prijediplomskoga studija i trećem semestru diplomskoga studija (zimski semestar) student ima obvezu prijave teme i mentora završnoga/diplomskoga rada. Tema završnoga/diplomskoga rada mora biti iz znanstvenoga polja ili grane u kojem odnosno u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Student dvopredmetnoga studija piše samo jedan završni/diplomski rad na jednom od studija.

Nastavnik može biti mentor ako je izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje. Nastavnici u suradničkim zvanjima mogu biti sumentori pri izradi završnoga/diplomskoga rada.

Ispunjeni obrazac (potpisan od strane mentora) prijave teme i mentora završnoga/diplomskoga rada treba predati u Službu za nastavu i studente (studentska referada) do petka, 23. veljače 2024.

Ispunjeni obrazac može se poslati i e-poštom na preddiplomski@fhs.hr ili na diplomski@fhs.hr, zavisno od razine studija studenta.   

Prijedlog teme i mentora potom se upućuje na sjednicu vijeća odsjeka. Odsječno vijeće: imenuje mentora (i sumentora ako treba) na studentov prijedlog i uz suglasnost predloženoga nastavnika, odobrava temu rada na studentov prijedlog, usuglašen s mentorom (i sumentorom) te odlučuje o promjeni mentora ili teme rada.

Obrazac za prijavu teme i mentora možete preuzeti ovdje.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic