Objavljeno: 14. 7. 2023. u 11:54
Goran Dejanović
 

 
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za upis u I. godinu doktorskih studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.
 
 1. Filozofija
 2. Kroatologija
 3. Povijest
 
Osnovni uvjeti
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije (300 ECTS-bodova), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim, prirodnim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (300 ECTS-bodova), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti (300 ECTS-bodova) ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)
 • Uspješan motivacijski razgovor pred Razredbenim povjerenstvom
 
Posebni uvjeti
 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci);
 • pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.
 
Upisna kvota:
Filozofija: 15 studenata
Kroatologija: 15 studenata
Povijest: 25 studenata
 
 
Prilozi
 1. Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnoga telefona.
 2. Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokoga obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (39,81 EUR (300,00 HRK)*; uplaćuje se na IBAN Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: HR8323400091111058075, s pozivom na broj:
  1. za studij povijesti: 18-148-2023, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Povijest – doktorski studij“
  2. za studij kroatologije: 18-147-2023, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Kroatologija – doktorski studij“
  3. za studij filozofije: 18-149-2023, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Filozofija – doktorski studij“
 4. Životopis
 5. Ovjerena preslika diplome
 6. Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
 7. Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).
Doktorski studij traje šest semestara (180 bodova po ECTS-u).
Školarina po semestru za doktorske studije iznosi 1.061,78 EUR (8.000,00 HRK)* po semestru.
Sukladno Odluci Razredbenoga povjerenstva pristupnici koji nemaju završen temeljni diplomski sveučilišni studij bit će upućeni na polaganje razlikovnih ispita.
 
Prijave na natječaj primaju se do 1. listopada 2023. u pisarnici, ili zaprimljene zemaljskom poštom na adresu: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomska referada, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – doktorski“ kao i elektroničkim putem (dokumentacija u obliku skena, predmet e-pisma „Za natječaj-doktorski“) na e-adresu: poslijediplomski@fhs.hr.
 
Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.
 
Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: https://www.hrstud.unizg.hr/, na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski@fhs.hr ili od 1. rujna na telefon (01) 245 7633.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje. 
 
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 = 1 EUR
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic