Objavljeno: 15. 3. 2023. u 15:28
Administrator

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Odsjek za sociologiju
15. ožujka 2023.


 

N A T J E Č A J

za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. na Odsjeku za sociologiju.


 

Dužnosti i obaveze demonstratora:

 1. Pomoć pri izvođenju nastave - predavanja i seminari

  1. Priprema prezentacija prema uputama mentora,

  2. Priprema i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu s materijalima i predavanjima mentora

  3. Organiziranje rada studenata na nastavi - rješavanje problema u grupama i sl.

 1. Pomoć pri provođenju ispita i kolokvija

  1. Priprema kolokvija uz nadzor mentora

  2. Priprema baza ispitnih pitanja uz nadzor mentora

  3. Pripremanje repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i uputama mentora

  4. Administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz profesore i nastavnike

  5. Ispravljanje testova koji su u formatu pitanja sa više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje)

 1. Znanstveni rad

  1. Asistencija mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova

  2. Provođenje manjih istraživačkih zadataka za mentora (prikupljanje literature, sistematizacija podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja)

  3. Sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata

 1. Istraživački i znanstveni projekti sa studentima

  1. Priprema istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnog znanstvenog područja

  2. Organizacija intenzivnih seminara na pojedinu temu za napredne studente

  3. Koordinacija studenata u pripremi i vođenju projekata

 

Uvjeti prijave:

Na natječaj se mogu javiti svi studenti prijediplomskog i diplomskog studija koji su položili ispit iz kolegija na kojem žele biti demonstratori.

U prijavi na natječaj treba navesti za koju se demonstraturu student natječe i kratko motivacijsko pismo (do karticu teksta).

Prijave na natječaj podnose se na e-mail: demos.soc@gmail.com, a primaju se do ponedjeljka 20. ožujka 2023..

Profesori koji traže demonstratore:

1) prof. dr. sc. Stipan Tadić

- Sociologija religije (2 demonstratora/ice)

- Sociologija hrvatskoga društva 2 (2 demonstratora/ice)

2) izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić

- Statistika u društvenim istraživanjima (2 demonstratora/ice)Petra Paklan

Koordinatorica demonstratora na Odsjeku za sociologiju

- izvornik (PDF dokument)

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic