Objavljeno: 13. 1. 2023. u 15:21
Josip Papak

Poštovani kolegice i kolege završnih godina studija,

prema planu i programu studija u petom semestru preddiplomskoga studija i trećem semestru diplomskoga studija (zimski semestar) student ima obvezu prijave teme i mentora završnoga/diplomskoga rada. Tema završnoga/diplomskoga rada mora biti iz znanstvenoga polja ili grane u kojem odnosno u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Student dvopredmetnoga studija piše samo jedan završni/diplomski rad na jednom od studija.

Mentor može biti nastavnik Fakulteta hrvatskih studija koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje. Nastavno osoblje u nastavnim, suradničkim i stručnim zvanjima mogu biti sumentori pri izradi diplomskoga rada.

Kako biste se lakše odlučili za mentora nastavnici su ažurirali svoje životopise na osobnim profilima (možete im pristupiti odlaskom na mrežne stranice odsjeka i potom na Nastavnici i predmeti). Tamo možete pronaći informacije o području njihovoga znanstvenoga i nastavnoga djelovanja, što će vam svakako pomoći prilikom odabira mentora za završni/diplomski rad.

Ispunjeni obrazac (potpisan od strane mentora) prijave teme i mentora završnoga/diplomskoga rada treba predati u Službu za nastavu i studente (studentska referada) do petka, 24. veljače 2023.

Ispunjeni obrazac može se poslati i e-poštom na preddiplomski@fhs.hr ili na diplomski@fhs.hr, zavisno od razine studija studenta.   

Prijedlog teme i mentora potom se upućuje na sjednicu vijeća odsjeka. Odsječno vijeće: imenuje mentora (i sumentora ako treba) na studentov prijedlog i uz suglasnost predloženoga nastavnika, odobrava temu rada na studentov prijedlog, usuglašen s mentorom (i sumentorom) te odlučuje o promjeni mentora ili teme rada.

Obrazac za prijavu teme i mentora možete preuzeti ovdje.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic