Objavljeno: 3. 10. 2022. u 12:56
Josip Papak

Poštovani kolegice i kolege,

molimo vas da umjesto predmeta koji se ne će izvoditi u zimskom semestru ak. god. 2022./2023., do petka 14. listopada 2022. upišete druge izborne predmete.

Predmeti koji se ne će izvoditi u zimskom semestru: 

Akademski njemački

Antropologija odgoja i obrazovanja

Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju

Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti

Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine

Hrvatska reformacijska književnost

Hrvatske državne, javne i društvene institucije

Identitet moliških Hrvata

Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora

Kajkavska književnojezična baština

Kantova etika

Lektura i korektura teksta

Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu

Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine

Odabrana poglavlja antičke umjetnosti

Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra

Sociologija migracija i etničnosti

Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu

Spomenička baština kao povijesni izvor

Srednjovjekovni sudbeni spisi

Šport i društvo

Zaključivanje i racionalnost

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic