Objavljeno: 15. 6. 2022. u 14:24
Josip Papak

Na prijedlog nositelja predmeta i vijeća donesena je 31. ožujka 2022. Odluka o demonstratorima u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

U ljetnom semestru imenovano je 99 demonstratora na 69 predmeta. 

Demonstratori se imenuju radi poticanja studenata na znanstveni i stručni rad kao i pomaganja nastavnicima i suradnicima u izvedbi nastave, napose vježbi. 

Demonstrator obavlja svoj posao bez novčane naknade, a završetkom akademske godine, tijekom koje je bio demonstrator, izdaje mu se potvrda o obavljenoj demonstraturi.

Demonstratura je čast, preporuka za izlazak na tržište rada i u znanstvenu djelatnost kao i podatak koji se bilježi u dopunskoj ispravi uz diplomu.

Dužnosti i obveze demonstratora jesu: pomoć pri izvođenju nastave – predavanja, seminari i vježbe; pomoć pri provedbi ispita i kolokvija; znanstveni rad i istraživački i znanstveni projekti sa studentima.

Pomoć pri izvođenju nastave obuhvaća priprema prezentacija prema nastavnikovim uputama, pripremu i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu s nastavnikovim materijalima i predavanjima; organiziranje rada studenata na nastavi – rješavanje problema u grupama i slično.

Pomoć pri provedbi ispita i kolokvija uključuje pripremu kolokvija uz nastavnikov nadzor, pripremu baze ispitnih pitanja uz nastavnikov nadzor; pripremu repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i nastavnikovim uputama; administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz nastavnika i obradu odgovora na ispitima koji su u obliku pitanja s više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje).

Znanstveni rad uključuje asistenciju mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova, provedbu manjih istraživačkih zadaća za mentora (prikupljanje literature, usustavljivanje podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja), sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata.

Istraživački i znanstveni projekti sa studentima znače pripremu istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnoga znanstvenoga područja, organizaciju intenzivnih seminara o pojedinoj temi za napredne studente i koordinaciju studenata u pripremi i vođenju projekata.

Odluka o demonstratorima u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic