Objavljeno: 28. 6. 2021. u 07:47
Danijela Vnučec Grdović

Ovim putem javljamo da je objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202122/

Prvi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. listopada 2021.- 1. ožujka 2022.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2022.

Krajnji rok za online prijave je 30.9.2021. u 12h (podne). (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 30.9.2021. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

 

Molimo studente da svoje prijave dostave na e-mail adresu dvnucec@hrstud.hr.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

a. Izjava suglasnosti ECTS koordinatora matičnog fakulteta ili akademije s predloženom stručnom praksom

b. Potvrda o upisanom semestru i prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) - po potrebi, za diplomski i preddiplomski studij7 ;

c. Europass životopis na hrvatskom jeziku (obrazac je dostupan na https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae), a strani državljani mogu priložiti Europass životopis na engleskom jeziku;

d. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti na priloženom obrascu (do 400 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku;

e. Acceptance Confirmation – potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+ stručnu praksu (na zadanom obrascu), potpisana i ovjerena pečatom poslodavca (u slučaju da poslodavac ne koristi pečat potrebno je dostaviti zasebnu izjavu poslodavca o razlogu nekorištenja pečata);

f. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu (kopija). Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ/CEFR) (stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi). Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic