Objavljeno: 31. 5. 2021. u 14:21
Josip Papak

Dekanski kolegij 27. svibnja 2021. donio je Oduku o provođenju ispita do kraja rujna 2021.

Usmeni i pisani ispiti održavat će se u živo na Fakultetu, uz pridržavanje protuepidemijskih mjera, a prema potrebi, nastavnici će održavati usmene ispite na daljinu, uz izravan audiovizualni kontakt sa studentima služeći se za to odgovarajućim mrežnim platformama (Jitsi, Zoom, Teams, Skype i sl.).

Razmak između ponuđenih ispitnih termina mora biti najmanje sedam dana.

Nastavnici su dužni pripaziti da se ispiti obveznih predmeta istoga studija i iste studijske godine ne održavaju u isti dan. Potiču se studenti da takve moguće kolizije prijave nastavnicima određenih predmeta te u slučaju neuspješnoga rješavanja prodekanu za nastavu i studente prodekan-za-nastavu@hrstud.hr i/ili Studentskomu zboru Fakulteta hrvatskih studija szbor.hs@gmail.com. Iznimno, ispitni termini na istoj godini i istom studiju mogu biti istoga dana samo ako je riječ o upisu već ostvarene ocjene.

Za predmete na kojima nije održan kolokvij tijekom nastave ili nisu oglašena tri ispitna termina u ljetnom ispitnom roku uvodi se dodatni ispitni termin u ljetnom ispitnom roku u ak. god. 2020./2021., koji se treba održati između 7. lipnja i 9. srpnja 2021. Obvezuju se nastavnici tih predmeta da Službi za nastavu i studente dostave dodatni termin održavanja ispita u vrijeme ljetnoga ispitnoga roka.

Dekanski kolegij pozvao je studente koji zbog ozbiljne spriječenosti ne mogu pristupiti zakazanomu ispitu da ga na vrijeme odjave ili ispričaju predmetnomu nastavniku svoj nedolazak, kako bi se olakšala organizacija za one koji će mu pristupiti.

Nastavnicima je povjereno da imaju osobito razumijevanje i izađu u susret mogućim zamolbama studenata vezanima uz zarazu ili samoizolaciju. Susretljivost se odnosi na pristupačnost nastavnika i prilagodljivost rokova.

Odluka u PDF-u.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic