The Ancient Cities of Continental Croatia
Code: 208715
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić
Take exam: Studomat
English level:

0,0,0

The lecturer is not able to offer courses in English at this time.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
 1. , -napomena: s obzirom da se gradivo obrađuje pojedinačno, takav je i izbor literature, što znači da će veći naglasak na osnovnu i izbornu literaturu imati student koji obrađaje seminarom zadanu temu, od ostalih

  OSNOVNA :
  Antički Rim. Panorama jedne civilizacije, Beograd - Ljubljana, 1967.
  Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području, HAD, Zagreb, 1986.
  Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Izdanja HAD-a, sv.6, Zagreb, 1981.
  Z. BURKOWSKY, Sisak u prapovijesti antici i starohrvatskom dobu, Sisak, 1999.
  J. BRUNŠMID, Kameni spomenici hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, VHAD, 10 /1908./1909.
  M. BUZOV, 2000. Topografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine, Disertacija, Zadar, 2000.
  M. BUZOV/V. MEŠTRIĆ, Najnovija arheološka otkrića u Hrvatskoj, Ephemeris dacoromana 12/2004 , 27-143
  N. CAMBI, Antika, Zagreb, 2002.
  J. CARCOPINO, Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva, Zagreb, 1981.
  A. DURMAN, O geostrateškom položaju Siscije, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992.
  Z.GREGL, Rimljani u Zagrebu, 1991.
  I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci u antici i srednjem vijeku, Vinkovci, 2005.
  I.I. JANOŠIĆ, Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode : doktorska disertacija, Zagreb-Vinkovci, 1998.
  Š. LJUBIĆ, Aquae Iasae (Toplice Varaždinske), VHAD, 1/2, 1879., 33-43
  B. MIGOTTI, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Od nepobjedivog sunca do sunca pobjede, Arheološki muzej, Zagreb, 1994, 41 ? 69.
  D. PINTEROVIĆ, Mursa i njeno područje u antičko doba, Osijek, 1978.
  D. PINTEROVIĆ, Što znamo o urbanom razvoju Murse, Antički gradovi i naselja u Južnoj Panoniji i graničnim područjima, Beograd, 1977., , , .
Optional literature:
 1. , L. BARKÓCZI, History of Pannonia, The Archaeology of Roman Pannonia, A. Lengyel - G.T.B. Radan (ur.), Lexington - Budapest, 1980.
  M. BULAT, Topografija istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji, Osječki zbornik 12, Osijek, 1969.
  M. BUZOV, Zanatska proizvodnja u Sisciji, Histria antiqua, Pula, 2004., 173.-184.
  M. BUZOV/V. NENADIĆ, Segestica i Siscija, Riječi, XII/1990., Sisak
  S. ČAČE, Prilozi proučavanju naroda sjeverozapadnog Ilirika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 18(8), Zadar, 1979., 43-120
  Z. GREGL/B. MIGOTTI, Civitas Iovia (Botivo) - Ludbreg, Situla, 41/2004., 131-143
  Grupa autora, Vinkovci u svjetlu arheologije, katalog izložbe, Vinkovci, 1999.
  M. HOTI, Sisak u antičkim izvorima, Opuscula archaeologica, 16, Zagreb, 1992, 133-163
  I. I. JANOŠIĆ, Građevinski materijal i njihova uporaba u Cibalama, Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 1992., 207-218
  I. I. JANOŠIĆ, Vinkovci od neolitika do srednjeg vijeka, Zbornik radova HAZU IX, Vinkovci, 1997., 267-290
  J. J. MIŠKIV, Ave Marsvnnia! ?Brodenses? te salutat, Opuscula archaelogica, 23/24, 1999./2000., 103-107
  F. NEMETH-EHRLICH ? P. VOJVODA, Andautonija ? rimsko urbano središte, katalog izložbe Zagreb prije Zagreba, Zagreb, 1994., 39-45
  F. NEMETH-EHRLICH/D. KUŠAN, Rimsko naselje Aquae Iasae, katalog izložbe, Zagreb, 1997.
  B. SCHEJBAL, Prilog rekonstrukciji rimskih komunikacija na jaškom municipalnom teritoriju, Izdanja HAD-a, 21/2003., 95-120
  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; 1. izd.: Zagreb, 1976), , , .
1. semester
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Regular studij - History
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Regular studij - History
Consultations schedule:
 • izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić:


   Thursdays from 12:30 to 13:30

  Location: 15
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic