Department Council
Head    
Assistant professor Katarina Dadić, PhD    
     
Members    
Assistant professor Rona Bušljeta Kardum, PhD    
Assistant professor Sandra Car, PhD    
Martina Horvat, MA    
Professor Neven Hrvatić, PhD    
Assistant professor Iva Ivanković, PhD    
Assistant professor Marjan Ninčević, PhD    
     
Associate Members    
Assistant professor Lovorka Brajković, PhD    
Jelena Jureta, MA    
Ana Petak, MA    
Associate professor Davor Piskač, PhD    
     
Students' Representative    
Matija Čeh    

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic