O vanjskom suradniku
Zrinka Podhraški Čizmek, doc. dr. sc.
Zvanje:naslovni docent
Funkcija:Naslovni docent
Konzultacije:

Utorkom: 17:30-18:30 sati uz najavu e-mailom. 

E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unizg.academia.edu/ZrinkaPodhra%C5%A1ki%C4%8Cizmek
URL službenih stranica na Webu: https://www.bib.irb.hr/profile/34956
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2010.
Godina doktoriranja:2018.

Nastava

prijediplomski

Životopis

 

Osobni podaci:   MB – 369401: https://www.bib.irb.hr/profile/34956

E-mail:                  zpodhrask@hrstud.hr

Životni put

1970.                   rođena u Zagrebu u obitelji Božidara Podhraškog i Dubravke rođ. Čolak.

1971.                   obitelji seli iz političkih razloga, u Padovu.

1991.                   vraća se u Zagreb gdje živi i radi.

Školovanje

1989.-1991.        nakon mature u klasičnoj gimnaziji 'Concetto Marchesi' u Padovi, upisuje pri Filozofskom fakultetu u Padovi, studij književnosti s povijesno-religioznim usmjerenjem.

1991.                   Sveučilište u Zagrebu, dvopredmetni studij iz povijesti i talijanskog jezika i književnosti.

1999.                   obrana diplomskog rada iz talijanskog jezika i književnosti pod naslovom: „Komunikacijska sposobnost i jezična sposobnost u osnovnoj školi” u okviru Pilot projekta ranog uvođenja talijanskog jezika u hrvatskim školama, pod mentorstvom prof. Nives Sironić Bonefačić.

Jezici                   talijanski (10/10), hrvatski (9/10),  engleski (8/10),  španjolski (7/10),  francuski (čitanje), latinski (čitanje),  grčki (čitanje)

Djelovanje

1999.-2005.        osniva poduzeće za proizvodnju namještaja, uspijevajući pridobiti povjerenje klijenata svjetskih razmjera (IKEA-Švedska, Atelier Italia i dr.). Organizirajući mrežu kooperanata u cijeloj sjeveroistočnoj Hrvatskoj, stvara više od 170 radnih mjesta i godišnji promet koji premašuje 16 mil. kn, te joj rezultati ovog rada priskrbljuju u roku od nekoliko godina priznanje i nagradu Ministarstva gospodarstva.

2005.                   u potrazi za novim obzorima prodaje poduzeće, te još godinu dana slijedi nove vlasnike kao savjetnik.

Nastavak studija i istraživački rad

2009.-2010.        završava studij povijesti: diploma iz talijanskog jezika i književnosti te iz povijesti.

2010.-2011.        počinje raditi na projektu objavljivanja Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.” u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i time nastavlja pionirsko djelo svog djeda, povjesničara pomorstva profesora Nikole Čolaka.

2010.-2017.        pripremila i tiskala 3. svezak Hrvatskih pomorskih regesta 18. st. koji obuhvaća 4.000 neobjavljenih dokumenata iz Archivio di Stato di Venezia i Archivio Comunale di Ancona, za koji je dobila u 2015. godini sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

2012.-2018.        doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu.

2018.                   Obrana disertacije „Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u Hrvatskim pomorskim regestima 18. stoljeća: Antropološka hermeneutika vjerskih putovanja“ pod mentorstvom prof. Marka Trogrlića i komentorstvom prof. Stjepana Ćosića.

2017.-2021.        priprema 4. sveska Hrvatskih pomorskih regesta 18. st. koji obuhvaća 4.000 neobjavljenih dokumenata iz Archivio di Stato di Venezia u suradnji s Naidom Michal Brandl.

Znanstveno napredovanje

2020.                   Znanstveni suradnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest.

2021                    Naslovni docent u području humanističkih znanosti na Fakultetu hrvatskih studija (polje povijesti, grana hrvatske i svjetske ranonovovjekovne povijesti).

Priznanja i nagrade

2004.                   nagrada Ministarstva gospodarstva RH „Zbog ostvarenja iznimnih poslovnih rezultata” u 2003. godini ulazeći u uži izbor između tri najbolja kandidata u kategoriji Malog poduzetništva.

Suradnja

2010.-2013.         surađuje s Hrvatskim državnim arhivom u projektu „Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.” u pronalasku i digitalizaciji 4.000 izvornih mikrofilmiranih dokumenata.

Forumi i simpoziji

2014.                   Međunarodni simpozij VIII. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu koje su organizirali Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu s radom „Ženski univerzum hodočašća“.

                            Festival mora i pomorske tradicije – Fiumare 2014. s radom „Vrste i karakteristike hrvatskih brodova u 18. st. na Jadranskome moru iz Hrvatskih pomorskih regesta I. sv.

2015.                   Međunarodni simpozij IX. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu koje su organizirali Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu s radom „Egerija: mediteranska hodočasnica IV. stoljeća“.

                            Međunarodni znanstveni skup Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti s radom: „Koliko se slobodno, kojim modalitetima i da li u duhu povijesnih činjenica i istine Domovinski rat predstavlja u hrvatskim povijesnim udžbenicima odnosno budućim hrvatskim naraštajima. Perspektive i implementacija u koautorstvu s Ružicom Ivanković.

2016.                   Međunarodni simpozij X. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu koje su organizirali Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu s radom „Semitski predžidovski vjerski i simbolički elementi u Mediteranskom kontekstu“.

                            Međunarodni simpozij – Venecija (Sala del Piovego, Palazzo Ducale), 5-6 svibnja 2016., “​…li giudei debbano abitar unidi…”​ The Birth and Evolution of the Venetian Ghetto (1516­-1797), u organizaciji The Medici Archive Project, Beit Venezia i Odbora „I 500 anni del Ghetto di Venezia” s radom “Mercanti Ebrei fra le due sponde dell'Adriatico nel XVIII secolo” u koautorstvu s Naidom Mihal Brandl (Židovski trgovci između dviju obala Jadrana u 18. stoljeću).

                            Pomorski Muzej u Pesaru unutar projekta „Paesaggi culturali“ ciklusu  susreta u Villi Molaroni, 19 lipnja 2016, s rezultatima svojih istraživanjima „Tipi navali nei Regesti marittimi croati del XVIII secolo“ (Vrste brodova iz Hrvatskih pomorskih regesta 18. st).

2017.                   Međunarodni simpozij XI. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu koje su organizirali Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu s radom Translatio Svete kuće Majke Božje: od Izraela, preko Hrvatske do Loreta / „The Translation of the Holy House of Virgin Mary from Israel, through Croatia to Loreto“, Split, 6-8 travnja 2017.

                             Kao pozvani predavač predstavlja svoj rad „Rotte e velieri nell'Adriatico del Settecento“ / „Routes and sailing ships in the Adriatic of the 18th Century“ / „Pomorske rute i jedrenjaci Jadrana u 18. st“ te predstavlja Hrvatske pomorske regeste, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., u ciklusu predavanja: Libri e ricerche a Villa Molaroni, Museo della Marineria, Pesaro, 21 travnja 2017.

                             Kao pozvani predavač predstavlja svoj rad  „Rotte e velieri nell'Adriatico del Settecento“ / „Routes and sailing ships in the Adriatic of the 18th Century“ / „Pomorske rute i jedrenjaci Jadrana u 18. st“ te predstavlja Hrvatske pomorske regeste, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv. u Museo Malacologico di Cupra Marittima, Italia, 22 travnja 2017.

                             Međunarodni simpozij Jews in the Balkans: History, Religion, Culture u organizaciji Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (University of Potsdam) i Filozofskog fakulteta u Splitu s radom „Jews as Building Factor of Adriatic and Mediterranean Worlds in the 18th Century“, u koautorstvu s Naidom Mihal Brandl Split, 8-10 svibnja 2017.

                             Međunarodni simpozij Representation of the 'Port Jew' u organizaciji Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish relations, University of Southampton i Kaplan Centre for Jewish Studies and Research at the University of Cape Town s radom „Adriatic Port Jews in the 18th Century” u koautorstvu s Naidom Mihal Brandl, University of Southampton, Engleska, 22-23 svibnja 2017.

2018                    The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018 s radom “Hrvatski pomorski regesti: novi dokumenti i vrela o pomorskoj trgovini u 18. st. / Croatian Maritime Regesta: new documents and primary sources on the Maritime trade in the 18th century” unutar vlastitog Panela “Project for a new research area: Maritime trade from the Eastern and Western Adriatic to the Mediterranean - Jews, merchants and travelers in the 18th century inter-religious trade” (s N.M. Brandl i P. Mancusom), Krakov - Poljska, 15-19 srpnja 2018.

                              European Business History Association - 22nd Annual Congress - Session A3: A Maritime Market: Jewish Enterprises and Grain Trade in Early Modern Europe, “Jewish Presence in the Maritime Trade of Grain during the 18th Century in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta, vols. I-III” u koautorstvu s Naidom-Mihal Brandl i Piergabrieleom Mancusom, Ancona, 6-8 rujna 2018.

2019                    Međunarodni simpozij XIII. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu koje su organizirali Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu s radom „Mediteranski korijeni hodočašća“ / “The Mediterranean roots of pilgrimages“, Split, 4.-6. travnja 2019.

                            Znanstveni simpozij MARE NOSTRUM / NAŠE MORE (1069. – 2019.) povodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana „našim morem“, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu i Hrvatski pomorski muzej Split: Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća: novoobjavljeni izvori o svakodnevici na Jadranu – vrste brodova kao jedna od mogućih analiza, Split, 12 studenog 2019.

Zimske i ljetne škole

2018                    Član organizacijskog odbora „Jewish Studies Winter School” pri Inter University Center u Dubrovniku, 12-15 veljače zajedno s Naidom Mihal Brandl i Andreom Feldman.

2020                    Član organizacijskog odbora „Jewish Studies Winter School” pri Inter University Center u Dubrovniku s Naidom Mihal Brandl, Andreom Feldman, Piergabrieleom Mancusom, Markom Trogrlićem.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Knjige                 

2017.                  Nikola Čolak, Regesti Marittimi Croati, Settecento, Navigazione nell'Adriatico, Fonti, III vol. / Hrvatski pomorski regesti, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., uredila Zrinka Podhraški Čizmek, 688 str., Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu, Split 2017. 

2021.                   Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento, Collana Rerum Maritimarum, n. 24,  Museo Della Marineria “Washington Patrignani”, Pesaro 2021.

2020.-2022.        Čolak, Nikola; Podhraški Čizmek, Zrinka; Brandl, Naida-Mihal, Croatian Maritime Regesta. 18th century. Navigation in the Adriatic. Sources / Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nell’Adriatico. Fonti / Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. IV, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2020/2022 (in fieri)

Znanstveni članci

2016.                   Ženski univerzum hodočašća u mediteranskom kontekstu, Zbornik Mediteranski korijeni filozofije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo, Split 2016, 165-201.

2017.                  Analiza komunističkog 'tretmana' ideoloških neistomišljenika na primjeru dvaju hrvatskih katoličkih intelektualaca: Nikola Čolak i Mirko Vidović, Crkva u svijetu, vol. 52. n. 2, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2017, 266-303.

2018.                   Croatian pilgrimages to Loreto from the 5000 documents of the Croatian Maritime Regesta in the 18th century - vol. I, Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, V. 8, N. 16 (2017), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 139-166.

2020.                  Židovi trgovci, parcenevoli i špediteri na Jadranu u 18. stoljeću iz Hrvatskih pomorskih regesta, I-II sv. (s Naidom Mihal Brandl), Historijski zbornik, 73 (2020), 1; 23-54.

2021.                  Names and characteristics of 18th century Croatian ships in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta v. I, (s Naidom Mihal Brandl), Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 12 (2021), 1; 91-145.

                           Mediteranski korijeni hodočašća/ The Mediterranean roots of pilgrimages, Filozofska istraživanja, 41 (2), 403-414. https://doi.org/10.21464/fi41211

                           Pellegrini e viaggiatori a Loreto nel Settecento d’oltremare... ‘che di Croazia viene’, Scritti per il 90° compleanno di Floriano Grimaldi, (uredili) Marco Campagnoli, Marco Moroni, Loreto-Ancona, 2021, 367-397.

                           Pilgrimages of Croats by sea to Loreto and Assisi in the 18th century: a historiographic and hermeneutical analysis, Writing Journeys across Cultural Borders, Elena V. Shabliy, Kimarie Engerman (ur.), Lexington Books, 2021.

                          Translatio Svete loretske kuće: hrvatsko-mediteranska paradigma, Zbornik Mediteranski korijeni filozofije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. (poslano). 

                          Presenza degli Ebrei nel commercio marittimo di granaglie durante il Settecento nel mare Adriatico dai Regesti marittimi croati, vol. I-III,  (s Naidom-Mihal Brandl i Piergabrieleom Mancusom),  Problemi sjevernog Jadrana, (prihvaćeno).     

Ostale publikacije

2019.                   A new study project: from the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae – new sources for Adriatic and Mediterranean studies in the 18th century (s Naidom Mihal Brandl), Zbornik Drage Roksandića / Agičić, Damir ; Petrić, Hrvoje ; Šimetin Šegvić, Filip (ur.), Faculty of Humanities and Social Sciences of Zagreb, Zagreb 2019, 487-496.

2020.                  Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae/Croatian Diplomatic Maritime Codex and the Croatian Maritime Regesta, vol. 4: Emerging project (s Naidom-Mihal Brandl), Pomorski zbornik – Journal of Maritime and Transportation Sciences, 58 (2020), 1, 185-193.

                            22. konferencija "European Business History Association" (Ancona 6.-8. rujna 2018.) te židovska prisutnost u pomorskoj trgovini žitaricama u 18. stoljeću na sjevernom Jadranu iz Hrvatskih pomorskih regesta, I.-III. sv., (s Naidom-Mihal Brandl i Piergabrieleom Mancusom,) Problemi sjevernog Jadrana, Rijeka 18(2020), 196-203.

2021.                   Il progetto per un nuovo ambito di ricerca: il commercio marittimo delle due sponde adriatiche verso il Mediterraneo: Ebrei, commercianti e viaggiatori nei contatti fra le due sponde nel XVIII secolo, (s Naidom-Mihal Brandl, Piergabrieleom Mancusom) Storia Veneta, 2021 (u tisku).

 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS