O djelatniku
Vlatko Smiljanić, dr. sc.
Funkcija:izvršni urednik časopisa Kroatologija
Lokacija: objekt 77, ured 725
Konzultacije:

prema dogovoru uz najavu e-poštom

Telefon:245-7665
Telefon kućni:7665
E-mail: E-mail
Odsjek: ZNANSTVENI ZAVOD
Godina diplomiranja:2020.
Godina doktoriranja:2023.
Na odjelu od:2020.

Nastava

prijediplomski

Rezultati studentske ankete
 • Hrvatska latinistička historiografija (2022./2023.) - 4,95
 • Diplomatika s egdotikom i kronologijom (2022./2023.) - 5,00
Životopis

Dr. sc. Vlatko Smiljanić rođen je 7. srpnja 1995. u Virovitici gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Studij Povijesti upisao je na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a diplomski rad Doprinosi Župe i samostana sv. Roka razvoju odgojno-obrazovnih djelatnosti u Virovitici tijekom XVIII. i XIX. stoljeća pod mentorstvom prof. emer. dr. sc. Mije Korade obranio je 2020. godine. Tijekom studija bio je student-demonstrator, nositelj stipendije za izvrsnost Virovitičko-podravske županije, dobitnik Rektorove nagrade (2020.), Dekanove nagrade (2020.), Pročelnikove nagrade (2018.) i više Pročelnikovih priznanja. Sudjelovao je u radu Vijeća Odsjeka za povijest, Znanstveno-nastavnoga vijeća, Fakultetskoga vijeća i Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu. Bio je osnivač i prvi predsjednik Udruge studenata „Studia Croatica“ (2018. – 2019.) i predsjednik Društva studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ (2019. – 2020.). Bio je član organizacijskih odbora znanstvenih, stručnih i studentskih skupova povijesne i kroatološke tematike. Autor je dvije te suautor jedne knjige, više uredničkih knjigâ i zbornika radova, kao i znanstvenih te stručnih radova povijesne i kroatološke tematike. Akademski naziv doktora znanosti stekao je 8. svibnja 2023. obranivši disertaciju Život i djela Mirka Danijela Bogdanića od 1760. do 1802. godine s najvišom ocjenom (summa cum laude) pod mentorstvom akademika Stjepana Ćosića. Od rujna 2020. zaposlen je u Znanstvenomu zavodu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a od 2022. sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest. Od 10. srpnja 2023. izvršni je urednik časopisa Kroatologija. Znanstveni interesi su mu hrvatska ranomoderna, moderna i suvremena povijest, kroatologija, povijest znanosti i školstva u Hrvata te povijest Virovitice. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu, Hrvatske akademske zajednice, Hrvatske paneuropske unije, Hrvatskoga sveučilišnog sindikata, Matice hrvatske i Zavičajnoga društva Virovitičana u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izabrane knjige

Izabrani članci

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi

 • hrvatska moderna i suvremena povijest
 • kroatologija
 • povijest i kultura školstva i znanosti
 • povijest i kultura Virovitice

Članstva

 • Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu
 • Hrvatska akademska zajednica
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (u postupku)
 • Hrvatska paneuropska unija
 • Hrvatski sveučilišni sindikat
 • Matica hrvatska
 • Zavičajno društvo Virovitičana u Zagrebu
Izabrani projekti
 • 2024. Znanstveno-stručni skup "Virovitica 1234. - 2024.: Crkva, kultura, društvo - izabrane teme", Franjevački samostan Virovitica, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Hrvatsko katoličko sveučilište, 21. i 22. studenoga 2024. (predsjednik Organizacijskoga odbora) - u pripremi
 • 2023. - 2028. Institucionalni projekt "Digitalizacija dokumentacijsko-arhivskoga gradiva Hrvatskih studija" (suradnik)
 • 2023. Institucionalni znanstveni projekt "Humanist u nehumano doba - život i djelo don Filipa Lukasa (1871. - 1958.)", Odsjek za povijest i Znanstveni zavod (član projekta)
 • 2023. Znanstvena manifestacija i skup s međunarodnim sudjelovanjem "Ante Starčević: lik - djelo - historiografija", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Matica hrvatska, Znanstveni zavod i Odsjek za povijest Fakulteta hrvatskih studija, 25. i 26. svibnja 2023. (član Pripremnoga odbora)
 • 2022. Međunarodni znanstveni skup "Intelektualna povijest i hrvatska historiografija: stanje i perspektive", Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 15. prosinca 2022. (član Organizacijskoga odbora)
 • 2020. Znanstveni skup "Važnost europskoga sjećanja za europsku budućnost: komunistički poratni zločini", Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 19. lipnja 2020. (član Organizacijskoga odbora)
 • 2018. - 2020. Znanstveni projekt "Povijesni razvoj primjenjene psihologije u Hrvatskoj - Rad Stanice/Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931. do 1948." (mladi istraživač)
 • 2018. Znanstveni skup "1918.-2018.: Povijesni prijepori i Hrvatska danas", Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 29. listopada 2018. (član Organizacijskoga odbora)
Povijest zaposlenja
 • 1. rujna 2020. - danas, Fakultet hrvatskih studija, Znanstveni zavod
 • 1. prosinca 2022. - danas, Fakultet hrvatskih studija, Odsjek za povijest

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS