O vanjskom suradniku
doc. dr. sc. Luka Šikić
Zvanje:docent
Lokacija: 18
Konzultacije:

Četvtrkom od 15h-16h uz prethodnu najavu mailom.

Mobilni telefon:+385 98 162 30 52
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

 

Luka Šikić rođen je 16. prosinaca 1986. u Zagrebu. Klasičnu osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu nakon čega na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine završava preddiplomski studij Poslovne ekonomije, a 2011. godine stječe akademski naziv magistra ekonomije sa specijalizacijom u području Financija. Poslijediplomski doktorski studij iz Ekonomije završio je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području kvantitativne makroekonomije i ekonometrijskog modeliranja.  

Za vrijeme doktorskog studija se usavršavao na poslijediplomskim i doktorskom studijima u inozemstvu i sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. U okviru doktorskog studija polaže ispite i boravi  na Sveučilištu u Beču (Universität Wien), Institutu za napredne studije u Beču (Institut für Höhere Studien) te Bečkoj školi za ekonomiju (Vienna Graduate School of Economics) u periodu od 2013. do 2014. godine. Poslijediplomski studij Međunarodne ekonomije i politike završava 2015. godine na Institutu za svjetsku ekonomiju u Njemačkoj (The Kiel Institute for the World Economy). U periodu od 2012. do 2014. godine boravi na Politehničkom fakultetu u Madridu (Universidad Politécnica de Madrid) i Ekonomskom fakultetu u Barceloni (Barcelona Graduate School of Economics) zbog usavršavanja u području statistike i ekonometrije. Na Bečkom institutu za međunarodne studije (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) boravi u 2016. godini u okviru istraživačkog projekta Zaostajanje i sustizanje u jugoistočnoj Europi.

U 2019.  godine je izabran u suradničko zvanje poslijedoktoranda na Institutu Ivo Pilar i vodi znanstveno-istraživački projekt Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima. Od 2020.godine zaposlen je na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje niz kolegija iz statistike i  obrade podataka. Područja znanstvenoga i stručnoga interesa su mu računalne društvene znanosti, podatkovna znanost, ekonometrija, strojno učenje, obrada prirodnog teksta, međunarodna ekonomija i financijsko modeliranje. Služi se programskim jezicima R (primarno) i Python (sekundarno), a tečno govori engleski i njemački jezik.

########################################################################################

KOLEGIJI (Open Source):

Primjena statistike u društvenim istraživanjima

Obrada podataka

Multivarijatne statističke metode

Sociologija hrvatskog društva I

 

Learning Social Media Analytics (beta v.1;kolegij Analitika društvenih medija na engleskom jeziku u pripremi za ljetni semestar 2021/22)

Strojna obrada teksta (u pripremi)

BLOG:

Croecon

:

GitHub

########################################################################################

IZABRANI RADOVI:

 

Peračković, K., Šikić, L. and Turk, I. (2021): "Tertiarization Process in Croatia - Long Term Changes in the Structure of Economic Activities by Sectors". Economic Review, (u objavi).

Peračković, K., Šikić, L. i Šimunić, N. (2021): "Društvo usluga - Čimbenici rasta usluga i uslužnih zanimanja u Hrvatskoj". Revija za sociologiju (u objavi).

Bogdan, S., Šikić, L. and Bareša, S. (2021): "The effect of the COVID-19 Pandemic on the Croatian Tourist Sector". Tourism in Southern and  Eastern Europe 6th International Scientific Conference.

Bogdan, S., Šikić, L. , Bareša, S. (2021): "Predicting Bankruptcy based on the Full Population of Croatian Companies". Economic Review, 72(5).

Tica, J. and Sikic, L. (2019): „Endogenous Convergence and International Technological Diffusion Channels“ South East European Journal of Economics and Business, 14 (2).

Poljanec-Borić, S., Wertag, Anja and Šikić, Luka (2018): "Sense of place: Perceptions of permanent and temporary residents in Croatia". Tourism, 66 (2).

Šikic, L. and Šagovac, M. (2017): "An International Integration History of the Zagreb Stock Exchange". Public Sector Economics, 2.

Holzner, M., Adarov, A. and Šikić, L. (2016): "Backwardness, Industrialisation and Economic Development in Europe: The developmental delay in Southeastern Europe and the impact of the European integration process since 1952". The wiiw Balkan Observatory Working Paper 123.

Šagovac, M. and Šikic, L. (2016): "Estimation of the firm balance sheet channel effects during the economic crisis: Case of Croatia". Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 2(2).

Šikić, L. (2013): "Long term economic convergence among ten new EU member states in the light of the economic crisis". Financial Theory and Practice, 37 (4)

########################################################################################

 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS