O vanjskom suradniku
doc. dr. sc. Luka Janeš
Zvanje:docent
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

prijediplomski

Životopis

Rođen je 1986. u Zagrebu. Studirao je i 2016. godine diplomirao filozofiju (znanstveni smjer) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao titulu magistra filozofije. Iste je godine upisao poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu kojega je uspješno obranio doktorsku disertaciju Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike (mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić).

Od 2017. godine zaposlen je kao stručni suradnik u Sveučilišnom centru za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, gdje obnaša i dužnost tajnika. Suradnik je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i voditelj njegova Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i psihu.

Izlagao je na više od pedeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstveno-stručnim radionicama. U nastavku su navedena neka od njih:

 • Međunarodna konferencija Legal Regulations on Diversity in Healthcare in European Countries: Challenges for National Legislation; Varšava, 2020.; organizator: Sveučilište u Varšavi; izlaganje: „Political Expansion of the Health Care – Question of the Psychiatric Patient Rights as the EU Challenge of the Future“.
 • Proljetna škola filozofije Phenomenology and Psychopatology: Perspectives, Milano, 2019.; organizator: Sveučilište San Rafaelle u Milanu; izlaganje: „Improvement of Psychiatry with Phenomenology and Hermeneutics as Prerequisite for Treating Psychotic Disorders“;
 • Međunarodni interdisciplinarni simpozij Um: koevolucija prirode i kulture (28. Dani Frane Petrića); Cres, 2019.; organizator: Hrvatsko filozofsko društvo; izlaganje: „Brain as the Organ of Relation and Resonance between Life, Mind and Consciousness in Thomas Fuchs's Reflection“;
 • Međunarodni simpozij Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu (28. Dani Frane Petrića); Cres, 2019.; organizator: Hrvatsko filozofsko društvo; izlaganje: „Metapsihička fenomenologija i transcendentalni individualizam u misli Lazara Hellenbacha“;
 • Međunarodna ljetna škola i konferencija Transcendentals in 21st Century, Trogir, 2019.; organizator: Centar Iana Ramseyja za znanost i religiju, Sveučilište u Oxfordu sa suorganizatorima; izlaganje: „Can the Beautiful Soul Be Disbalanced?“;
 • Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha (18. Lošinjski Dani bioetike); Mali Lošinj, 2019.; organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Grad Mali Lošinj sa suorganizatorima; izlaganje: „Psychosophical Thoughts of C. G. Jung and R. D. Laing on the Axis of Bioprotectionism“;
 • Međunarodna konferencija Filozofija između znanosti i religije; Jankovac, 2019.; organizator: Hrvatsko društvo Karl Jaspers sa suorganizatorima; izlaganje „Jaspers i sloboda: psihopatološka preobrazba svijeta u analogiji s umjetničkim stvaralaštvom“;
 • Međunarodna konferencija Communication and Education in Knowledge Society IV: Innovative Instruments for Community Development; Temišvar, 2019.; organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Temišvaru; izlaganje: „Link Between the Philosophical Counseling and Bioethical Sensibility with the Mental Health of the Youth“;
 • Studentski simpozij Medicina u bioetici; Zagreb, 2018.; organizator: Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; izlaganje: „Psihijatrijske stranputice razmatrane u integrativnobioetičkom ključu“;
 • Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha (17. Lošinjski Dani bioetike); Mali Lošinj, 2018.; organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Grad Mali Lošinj sa suorganizatorima; Izlaganje: „Integrativna bioetika kao majeutika nove znanstvene epohe i teleološki most između PsycheBiosEpisteme“;
 • Studentska filozofska konferencija Summa studiorum philosophiae; Novi Sad, 2017.; organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu; pozvano plenarno predavanje: „Putanje psihe – od idealizma do integrativne bioetike“;
 • Međunarodni simpozij Biotechnological Human Enhancement: Social and Ethical Issues; Moskva, 2017.; organizator: Međunarodno društvo za kliničku bioetiku; izlaganje: „Issues of Modern Psychiatry Observed through Methodology of Integrative Bioethics“;
 • Međunarodni simpozij XI. Mediteranski korijeni filozofije; Split, 2017.; organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu; izlaganje: „Anamneza klasične mediteranske psyche“.

Održao je i dva pozvana predavanja u inozemstvu:

 • 15. svibnja 2019. na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Ljubljani, u sklopu kolegija „Etika“ (nositelj: prof. dr. sc. Matjaž Potrč), održao je predavanje „Moral Issues of Contemporary Psychiatry Synthesized through the Platform of Integrative Bioethics“;
 • 21. listopada 2019. na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu održao je predavanje „Rubovi psihofenomenološkog prostora u doba ekrana i digitalnih medija?“.

Među dosad objavljenim znanstvenim radovima izdvajaju se:

 • „Integrative Bioethics as the Phenomenology of Life“, u: Susi Ferarelo (ur.), Phenomenology of Bioethics: Technoethics and LivedExperience, Dordrecht: Springer, 2021. (u tisku);
 • „Improvement of Psychiatry with Hermeneutics and Phenomenology as a Prerequisite for Treating Psychotic Disorders“, Phenomenology and Mind, br. 18, 2020., str. 78–89;
 • „Tangente narcizma i psihoze u kontekstu aktualne ekološke krize“, Jahr: europski časopis za bioetiku, 10 (2019) 1, str. 49–74;
 • „Petrićev argument o cjelovitosti u kontekstu suvremene psihologije“, Filozofska istraživanja, 39 (2019) 2, str. 635–649;
 • „Paradogma of the Psychic Entropy of Evil and Palingenesis of Alloneness“, Synthesis philosophica, 32 (2017) 1, str. 32–50;
 • „Život kao medij smrti?“, In medias res: časopis filozofiju medija, 8 (2019) 1, str. 2181–2194

Objavio je i niz stručnih radova, među kojima se izdvajaju problemski prikazi sljedećih knjiga: Theodor Itten, Ron Roberts, Nova politika doživljaja (Filozofska istraživanja, 39 /2019/ 1, str. 268–273); Thomas Fuchs, Ecology of the Brain: The Phenomenology and Biology of the Embodied Mind (Synthesis philosophica, 38 /2018/ 2, str. 555–567); te Matjaž Potrč, Pojave i psihologija (Filozofska istraživanja, 38 /2018/ 3, str. 667–686).

Od akademske godine 2019./2020. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu vanjskog suradnika, izvoditelj je kolegija „Psihijatrija i društvo“ (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Lovorka Brajković) te kolegija „Integrativna bioetika, okoliš i društvo“ (nositelj: kolegija: prof. dr. sc. Ante Čović). U akademskoj godini 2020./2021. je vanjski suradnik na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje izvodi kolegij „Etika i psiha“ (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić).

2016. godine pokrenuo je i nadalje vodio ciklus tribina pod naslovom Aporije psihe: bioetičke, psihijatrijske i filozofske perspektive, koje su se redovito održavale na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz veliki interes javnosti i medija. Na tom tragu 2017. godine je utemeljio stalni međunarodni transdisciplinarni simpozij pod naslovom Bioetika i aporije psihe, te je predsjednik njegova Organizacijskog odbora. Simpozij se već četiri puta (2017., 2018., 2019. i 2020.) održao u Zagrebu te ga i sudionici i stručna i šira javnost smatraju vrlo uspješnim, kako zbog raznolikosti i kvalitete izlaganja i diskusija, tako i zbog iznimne posjećenosti. 

Također je član Organizacijskog odbora stalnih međunarodnih znanstveno-kulturnih manifestacija Dani Frane Petrića (Cres), Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj) i Osječki dani bioetike (Osijek), međunarodne konferencije Bioetika, etika i sport (Zagreb/Varaždin) i međunarodne studentske radionice Inter-Logos (Zagreb). Većinu tih aktivnosti suorganiziraju Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatsko bioetičko društvo i Hrvatsko filozofsko društvo, u kojima je on jedan od aktivnijih članova, odnosno suradnika.

Od 2018. godine član je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. U časopisu Filozofska istraživanja (39 /2019/ 1) bio je urednik temata Aporije psihe, a temat Philosophy and Aporia of Psyche uredio je u časopisu Synthesis philosophica (35 /2020/ 1). Uskoro iz tiska izlaze dva znanstvena zbornika gdje je u jednome urednik (Integrativna bioetika i aporije psihe, Zagreb: Pergamena, 2021.), a u drugome suurednik (Integrative Bioethics and the New Epoch, s Markom Kosom, Hrvojem Jurićem i Antom Čovićem, Dordrecht: Springer, 2021.).

U fokusu njegova znanstveno-istraživačkog, stručnog i nastavnog djelovanja je filozofija psihologije, uključujući, s jedne strane, njezinu povezanost s pitanjima psihijatrije i psihoterapije, a s druge strane, njezinu povezanost s etičkim i bioetičkim pitanjima, kao i s problematikom fenomenologije, filozofije uma te ekologijskih teorija i pristupa, što je vidljivo i u njegovoj doktorskoj disertaciji u kojoj je ekologijsko-bioetičke poglede Alda Leopolda tematizirao i u ključu filozofije psihologije

.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic