O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica doktorskoga studija Kroatologije
Lokacija: zgrada Knjižnice, S1
Konzultacije:

petkom od 13 do 14 sati (uz prethodni dogovor na e-adresu)

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski rođena je u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Stubičkim Toplicama i Oroslavju. Maturirala je na II. općoj gimnaziji u Križanićevoj u Zagrebu. Završila je studij kroatistike i fonetike 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon što je diplomirala, upisala je i odslušala istodobno dva poslijediplomska doktorska studija, Književnost i Kroatistiku. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju kroatistike doktorirala je 2013. godine radom Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora i time je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije. Godine 2004. u Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku završila je International Science Communication Summer School.

Tijekom školovanja bavila se voditeljstvom i novinarstvom na radiju i televiziji i glumom u Zagrebačkom kazalištu mladih. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta sudjelovala je na brojnim projektima i istraživanjima, izvođenju vježbi i znanstvenim skupovima. Bila je suradnica istraživačkoga tima fonetičara i fonokirurga na istraživanjima glasa Odsjeka za fonetiku i Klinike za ORL „Sestara milosrdnica“ u Zagrebu. Predavala je na Govorničkoj školi pod ravnateljstvom prof. dr. sc. Ive Škarića, u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i MZOŠ-a. Godine 1999. godine prema izboru prof. dr. sc. Ive Škarića postala je mentoricom na Govorničkoj školi, na kojoj je od 1999. do 2008. godine redovito sudjelovala predavanjima iz govorništva. Bila je vanjska suradnica Dramskoga programa HRT-a, članica povjerenstava natjecanja Lidrano i suradnica za jezik i govor u Glumačkoj družini Histrion i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Surađivala je na Hrvatsko-slovenskom projektu na kojem su se istraživale i opisivale sociofonetske komparativne odlike hrvatskoga i slovenskoga jezika. Surađivala je na kanadskom projektu Canadian Early Immigration from Croatia u Croatian-Canadian Heritage Institute u Ontariju u Kanadi. Suradnica je na projektu Hrvatski odostražni rječnik  i na projektu Istraživanje očuvanosti zabiokovskih i podbiokovskih govora na prostoru Australije (država New South Wales) na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Bila je recenzentica, lektorica i korektorica u nekoliko časopisa i izdavačkih kuća. Uže područje njezina znanstvenoga zanimanja obuhvaća kulturu govora, ortoepiju hrvatskoga jezika, prozodiju scenskoga govora i govorno zdravlje, kao i područje stilistike, retorike, scenske umjetnosti i kroatologije. Objavila je radove na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom i slovenskom jeziku.

Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (Slovenija - Bled i Ljubljana, BiH - Sarajevo, SAD - Louisiana, Lafayette, Poljska - Wroclaw i Katowice, Australija - Sydney i Austrija - Beč). Održala je više pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bila je članica organizacijskih odbora znanstvenih skupova Treći hrvatski iseljenički kongres (2018.) i Trećega znanstvenoga skupa Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II) (2018.) i članica programsko-organizacijskoga odbora Međunarodnoga znanstvenoga skupa Poučevanje govora (2019.). Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatske strukovne udruge fonetičara, u kojoj je članica Upravnoga odbora. Bila je članica uredništva časopisa Kroatologija - časopisa za hrvatsku kulturu, a od 2023. godine je glavna urednica.

Održala je ciklus pozvanih predavanja na nekoliko fakulteta, Temelji retorike na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru (2002.), Govorne vještine u nastavi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (2014.), Prozodija scenskoga govora na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo u Ljubljani (2017.). Kao dobitnica stipendije CEEPUS-a 2008. godine bila je gostujuća nastavnica na Filozofskom fakultetu u Ljubljani na kojem je u zimskom semestru držala nastavu iz Govorne izvedbe na Odsjeka za slavistiku. 

Godine 2006. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, a godine 2013. u zvanje više asistentice. Od 2006. do 2016. godine bila je zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija izabrana je 2014. godine, a u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2022. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice izabrana je 2018. godine na Odsjeku za kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na radno mjesto izvanredne profesorice izabrana je 2023. godine na Fakultetu hrvatskih studija.

Na Hrvatskim studijima vršila je dužnost povjerenice za znanost, povjerenice za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, predstojnice Odsjeka za kroatologiju i koordinatorice doktorskoga studija kroatologije. Bila je mentorica Dramske skupine i Pjevačkoga zbora Hrvatskih studija. Pod njezinim je mentorstvom devet studenata Dramske skupine Hrvatskih studija dobilo Rektorovu nagradu za timski umjetnički rad 2018. godine, a 2019. godine Pjevački zbor Hrvatskih studija uspješno je debitirao na IX. Festi Choralis. Na Fakultetu hrvatskih studija bila je prodekanica za međunarodnu suradnju, a sada je voditeljica doktorskoga studija kroatologije.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic