Department Council
Head
Assist. Prof. Dario Vučenović
 
Members
Lea Andreis, Teaching assistant
Assoc. Prof. Lovorka Brajković
Assoc. Prof. Zrinka Greblo Jurakić
Katarina Jelić, Teaching assistant
Jelena Flego, Teaching assistant
Dunja Jurić Vukelić, Postdoctoral researcher
Assist. Prof. Vanja Kopilaš
Dora Korać, Teaching assistant
Ana Petak, Teaching assistant
Klara Saganić, Teaching assistant
Lucijan Šupljika Gabelica, Senior lecturer
Assist. Prof. Maša Tonković Grabovac
Assist. Prof. Jelena Maričić
 
Student representative
Korina Žagar

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic