O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:

Utorkom od 11:15 do 12:15 (uz prethodnu najavu mailom)

 

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Tamara Tvrtković rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je i diplomirala (1994) klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Na istom je Fakultetu obranila i magistarski (2000) te doktorski (2006) rad. Bila je zaposlena je kao viša znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za povijest (1999-2013), gdje je bila i voditeljica Odjela za hrvatsku latinističku historiografiju i voditeljica projekta „Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi“. U zvanju izvanrednog profesora zaposlena je od 2013. na Hrvatskim studijima na studiju latinskog jezika i hrvatskog latiniteta (od obaveznih kolegija: Uvod u latinsku filologiju, Latinski jezik 5, Latinski jezik 6, Pregled poslijerenesansnog latiniteta).

Autorica je monografije Između znanosti i bajke – Ivan Tomko Mrnavić (2008), priredila je i prevela (s Vladom Rezarom) knjigu Vita Petri Berislavi – Životopis Petra Berislavića (2008), urednica je i jedan od priređivača knjiga Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I. 1739.-1787. (2010) iknjiga II. 1788.-1820. (2012). Dobitnica je godišnje državne nagrade u području humanističkih znanosti (2009).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Knjige:

1. Ivan Tomko Mrnavić, Vita Petri Berislavi - Životopis Petra Berislavića, Zagreb ; Trogir: Hrvatski institut za povijest ; Muzej grada Trogira, 2008 (monografija)

2. Između znanosti i bajke - Ivan Tomko Mrnavić, Zagreb-Šibenik: Hrvatski institut za povijest ; Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2008 (monografija)

3, Latinski za pravnike - Latinitas iuridica / Vranjican, Stjenko (ur.)., Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998 (sveučilišni udžbenik, suautorstvo s Nevenom Jovanovićem)

 

Uredničke knjige:

1. Juraj Rattkay (1613-1666) i njegovo doba, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019 (zbornik, suuredništvo s Majom Matasović)

2. Utile cum dulci – Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019 (zbornik, suuredništvo s Rudolfom Barišićem i Markom Jerkovićem)

3. Zbornik o Jerolimu Lipovčiću - Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Jerolim Lipovčić i njegovo doba", Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018 (zbornik, suuredništvo s Marinkom Šiškom)

4. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama knjiga III (1821.-1842.), Našice - Slavonski Brod - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zavičajni muzej Našice, 2017

5. Zbornik o Sebastijanu Sladi - Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima", Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016 (zbornik. suuredništvo s Marinkom Šiškom)

6. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama knjiga II (1788.-1820.), Našice - Slavonskih Brod - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zavičajni muzej Našice, 2012

7. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama knjiga I (1739.-1787.), Našice, Slavonski Brod, Zagreb: Hrvatski institut za povijest ; Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Zavičajni muzej Našice, 2010

 

Ostali radovi (izbor):

1."Žena, majka, kraljica": kratak pregled mizoginije u djelima antičkih autora i hrvatskih latinista,  Musarum cultus - Zbornik radova u čast Marini Bricko; Matović, Petra ; Zubović, Nino (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF press, 2019. str. 145-171

2. Tuberonovo novo ruho“, Utile cum dulci - Zbornik u čast Pavlu Knezoviću; Barišić, Rudolf ; Jerković, Marko ; Tvrtković, Tamara (ur.).; Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019. str. 109-119

3. “Role of Latin in a Multinational Religious Community of the 18th Century Slavonia”, Review of Croatian history, Vol. XIV No. 1, Zagreb: 2018., str 123-146. (koautorstvo s Majom Matasović)

4. “Laudatio urbis: U pohvalu od grada Šibenika”, Šibenik od prvog spomena – Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika (ur. Kurelac, Iva), Muzej grada Šibenika – HAZU, Šibenik – Zagreb, 2018, str. 319-331.

5. “Povijesni kontekstualni okvir anagrama: kako u Rittera slavna pjesma goni k novíni”, Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) (ur. Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016. str. 317-332 (koautorstvo s Andreom Luetić)

6.  Fasti Sebastijana Slade - "Liber facierum" 18. st.;  Zbornik o Sebastijanu Sladi / Tvrtković, Tamara ; Šišak, Marinko (ur.); Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. str. 27-39

7. “Hungarian-Croatian Water-painting: The Richness of Nuance in the Image of Hungarians in the Croatian Public Imagination from the 16th Century to the 19th”, Hungarian Studies, 29 2015, 1-2; str. 157-178 (koautorstvo s Vlastom Švoger)

Profesionalni interesi i članstva
  • Hrvatsko društvo klasičnih filologa
  • glavna urednica časopisa Latina & Graeca
  • članica panela Filologija Hrvatske zaklade za znanost (2016-2020)
Izabrani projekti

Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke (HRZZ; suradnica)

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (HRZZ; suradnica)

Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (HRZZ, suradnica)

Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi (MZO, voditeljica)

Neolatina Croatica: kritička izdanja, komentari, interpretacije (MZO, suradnica)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS